25.10.2010

Zákaz stání

Parkování v zákazu stání

zákaz stání

Stání znamená uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba pro zastavení - doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodleném naložení nebo složení nákladu.

                                                                                                                

 


Místo kde Vodorovná čára zákaz stáníplatí zákaz stání je označeno svislou dopravní značkou "Zákaz stání", případně vodorovnou dopravní značkou "Zákaz stání" - žlutá přerušovaná čára. Tyto dopravní značky ruší křižovatka nebo konec úseku zákazu stání.

Výklad termínu stání je velmi volný a někteří řidiči toho bohužel zneužívají. Riskují však pokutu až 2000 Kč případně provázenou botičkou a pokud auto brání provozu pak rovnou i odtažením na záchytné parkoviště na vlastní náklady.Za porušení dopravní značky B29 - Zákaz stání může být udělena bloková pokuta do výše 2000 Kč