Co dělat, když Vám strážník uloží blokovou pokutu?(dále BP)

Byla-li Vám strážníkem MP za zjištěný přestupek uložena pokuta v blokovém řízení, lze celou záležitost uzavřít jejím zaplacením:

v hotovosti na místě, dokladem (stvrzenkou) o zaplacení této pokuty jsou "bloky na pokutu", které strážník vydá přestupci po zaplacení stanovené částky

Zjistí-li však přestupce po projednání přestupku v blokovém řízení, že nemá u sebe potřebný finanční obnos na zaplacení uložené pokuty, vydá mu strážník na místě "Blok na pokutu na místě nezaplacenou" (dále jen BPN) spolu s předtištěnou poštovní poukázkou typu A. Zároveň přestupce poučí o možných způsobech úhrady.

Možné způsoby úhrady pokuty uložené na "složenku"

a)          a) po předložení bloku na pokutu na místě nezaplacenou hotově na pokladně Obecního úřadu Šestajovice..
  
b)  poštovní poukázkou typu A, kterou přestupce obdrží spolu s výše uvedeným blokem po vyřešení přestupku

          c)    bankovním převodem (nutno uvést jak variabilní, tak specifický symbol uvedený na složence)

Přestupek je tedy z hlediska projednání a vyřešení uzavřen, avšak zůstává dluh vůči městské policii, který je třeba v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne vystavení bloku uhradit. Pokud k této úhradě nedojde, bude tato dlužná částka předána k vymáhání příslušnému soudu formou exekuce. Dle stávající zákonné úpravy činí celková doba vymahatelnosti dlužné částky 6 let.

Neuhrazená pokuta na složenku = exekuce

Všechny pokuty uložené na "složenku" by měly být uhrazeny do 15ti dnů od data uložení pokuty. Není-li stanovená částka včas uhrazena, Městská policie  podá příslušnému soudu návrh na nařízení exekuce. Soud usnesením rozhodne o nařízení exekuce, a pak už začne jednat samotný exekutor. Tím se pokuta uložená ve stokorunách rázem vyšplhá i na několikatisícové částky (např. 300 Kč dlužné částky ve finální části činí až 7000 Kč).